Tannbleking hjemme - Hvite tenner

Tannbleking du kan gjøre hjemme for alle

Mange føler seg ikke komfortable med hvordan tennene ser ut og hvordan de oppfattes av andre personer, og på grunn av dette ønsker man å benytte seg av muligheten for tannbleking. Dette kan gjelde unge personer så vel som eldre, og det er forskjellig grad av reell opplevelse av hva man mistrives med i forhold til tennene sine.

Noen kan ha tenner som oppleves som helt ok av andre, men ønsker likevel å gjøre noe med dette for sitt eget selvbilde, mens andre kan føle at de ikke har spesielt store problemer med sine tenners utseende selv om andre opplever at disse personene har en del misfarging på tennene. Det er ofte eldre personer som har minst problemer i forhold til misfarging av tennene, mens yngre kan føle at dette kan være tilnærmet like problematisk som verdens undergang.

Om man er av den typen som ikke synes dette er et stort problem, eller om man heller mer mot verdens undergang, så kan man uansett ønske å benytte seg av muligheten for tannbleking da alternativet finnes.

De fleste vil kunne få en gevinst fra tannbleking hjemme, men det finnes også noen situasjoner hvor man ikke kan regne med å få det beste resultatet. På grunn av dette er det en fordel å benytte seg av en konsultasjon hos en tannlege før man bleker tennene. Da vil man få vite om man vil ha det utbyttet av situasjonen som man ønsker.

Det finnes dessverre noen situasjoner hvor man kan ende opp med at resultatet ikke blir som ønsket. Da kan det være at man opplever at det endelige resultatet faktisk viser seg å bli verre enn utgangspunktet, eller man kan oppleve ubehag under blekingen som man ikke er forberedt på.

Tannbleking

Hva bør du tenke på når du skal bleke tennene

Når du skal bleke tennene bør du tenke gjennom et par ting før du setter i gang. Hvis du går i gang uten å konsultere med en tannlege, så kan man oppleve flere ting som kan forårsake utfordringer. Man kan for eksempel oppleve utfordringer i forhold til eventuelle plomber man har i tennene. Tannemaljen og plombene reagerer ikke nødvendigvis på samme måte i forhold til blekingen, og man kan dermed ende opp med mørke flekker der man har plomber slik at resultatet ikke blir som man ønsker.

En annen utfordring kan være at tannstein ikke blekes på samme måte som tannemaljen. Hvis man har en del tannstein, så bør denne fjernes før man setter i gang. Dette er ting som tannlegen kan finne ut for deg, og tannlegen kan også rense bort eventuell tannstein slik at dette ikke skjer. Noen kan også ha utfordringer med tannkjøttet eller at tenner er mer eksponert nede ved røttene enn de skal være.

I så tilfelle kan man oppleve at tannblekingen kan forårsake smerte eller sterkt ubehag. Dette vil man også få vite ved hjelp av en konsultasjon med en tannlege.

Konsulter en tannlege

Som du ser, så kan det være lurt å konsultere en tannlege for å få vite om man er klar for å kunne benytte seg av tannbleking eller om man trenger noen forberedelser først. Hos tannlegen har man også anledning til å bestemme om man vil ta blekingen der eller om man vil ta deler av behandlingen hjemme.

Tannbleking hos tannlege

Bleking hjemme eller hos tannlegen

Selve behandlingen kan man selv bestemme om man tar hjemme eller om man ønsker å foreta denne hos tannlegen slik at man kan konsultere med tannlegen gjennom hele blekingen. Hvis man ikke har gjort dette tidligere, så kan det være bra å ha anledning til å spørre underveis slik at man er komfortabel med hele prosessen.

Se Norges største nettbutikk for tannbleking hjemme produkter her https://ishop.no/tannbleking/.