Stikkord: traumer

Traumer

Behandling av traumer

Traume er et begrep som brukes som en beskrivelse av en alvorlig hendelse eller situasjon som virker svært belastende på personen som opplever det. Ordet traume kommer fra Hellas, og kan oversettes til enten sår eller skade. Traumebevisst omsorg Traumebevisst omsorg er en metode som brukes for å forhindre at personer som har opplevd traumer,…