Smittevernrenhold

Smittevernrenhold

Smittevern og smittevernrenhold er en tjeneste som er tilgjengelig for alle typer bygg og bedrifter. Hovedmålet med smittevernsrenhold er å ta vare på og opprettholde helsen til både kunder og ansatte slik at man kan skape et godt og trygt miljø.

For å gjøre renholdet så trygt, sikkert og effektivt som mulig, er det viktig at ansatte som skal utføre smittevernsrenholdet, følger de oppdaterte smittevernsrutinene.

Forebyggende arbeid innen renhold

Forebygging er en veldig stor del av smitterenhold. Steder der mange personer bruker og har tilgang til, bør rengjøres oftere enn andre steder. Noen eksempler på slike steder er kantiner, toaletter, kontorer og andre offentlige rom.

Smittevask

Noen av tiltakene som kan gjøres for å forebygge mot smitte er svært enkle. Desinfiseringsmiddel som er lett tilgjengelig og strategisk plassert, er et veldig enkelt tiltak som kan gjøres for å forebygge mot eventuell smitte.

I tillegg er det enkelte kontaktoverflater som krever ekstra med renhold for å opprettholde smittevernsrenholdet. Her er noen eksempler på slike kontaktoverflater:

 • Dørhåndtak og lysbrytere
 • Toaletter
 • Bordoverflater og resepsjonsområder
 • Fjernkontroller, tastaturer og lignende
 • Ulike berøringspaneler (f.eks. i heis, minibank osv.)
 • Kaffemaskiner, mikrobølgeovn, kjøleskap og kjøkkenbenk

Tips og triks for økt renhold

Her er noen tips og triks tilknyttet smittevernrenhold som kan være lurt å ha i bakhodet:

renhold

 • Mopper, kluter og andre vaskeredskaper skal ikke brukes i flere forskjellige rom. I tillegg bør man jevnlig bytte ut vaskeredskapene med nye.
 • Dersom man bruker en fuktig klut til å vaske med, bør man gå over overflater med en tørr klut i etterkant. Dette gjøres for å unngå virus og bakterier, da disse trives godt fuktige omgivelser.
 • Sjekk holdbarheten til ulike desinfiseringsmidler hyppig.

Smittevask

Dersom det har blitt påvist smitte på en arbeidsplass eller hos en bedrift, er det nødvendig med smittevask. Jobben som blir gjort gjøres systematisk ved å følge rutiner som blir etablert i forkant av prosessen.

Gode og faste rutiner fører til en grundigere og bedre gjennomført jobb. I mange tilfeller blir det etablert ulike soner i forkant av en vaskejobb.

Smittevask renhold

De ulike sonene gjelder for ulike områder som forenkler oppgaven. Eksempler på slike soner kan være: «ren sone», «transport og oppbevaringssone» og «rengjøringssone».

Hygienekontroller og bruk av de ulike sonene

Når man har startet rengjøringsprosessen, bør det jevnlig bli utført såkalte hygienekontroller for å forsikre seg om at resultatet blir slik det ønskes. Personen som utfører oppgavene, skal bruke verneutstyr som står i tråd til oppgaven som skal utføres.

Når man jobber med smittevernrenhold er en stor del av arbeidet å sørge for at man ikke tar med seg smitte verken ut eller inn av arealet.

rengjøringsprosessen

Man skal også unngå å ta med smitte inn i «ren sone». Det er også veldig viktig for personen som utfører arbeidet ikke blir smittet selv. Derfor blir det brukte verneutstyret fjernet i «uren sone» eller en slags «sluse». Dette gjøres før personen forlater arealet.

Utstyr som benyttes ved smitterenhold

Hvordan utstyr man bruker når man skal utføre smitterenhold avhenger av oppgaven og situasjonen man befinner seg i. Noen oppgaver kan være så enkle at det holder å utføre jobben i vanlige klær og sko som desinfiseres i etterkant av utført oppgave. Her en liste over vanlig verneutstyr som blir brukt under smittevernrenhold:

 • Ansikts/munnmaske
 • Luftrensemaskin
 • Vern til øyne
 • Sko-overtrekk
 • Hansker
 • Engangsdress eller engangskjortel

Gode rutiner

Gode rengjøringsrutiner i forbindelse med smitteverntiltak er avgjørende for å holde en bedrift gående.

Dersom en bedrift mangler rutiner og har et dårlig renhold, kan det føre til en stor risiko for alle på arbeidsplassen. Et eventuelt smitteutbrudd kan gi store konsekvenser på en arbeidsplass. I verstefall kan konsekvensene være både sykemeldinger og karantenetider for ansatte.

smitterenhold

Man kan også risikere å måtte stenge ned hele lokaler for å kunne utføre nødvendig smittevask før man kan åpne igjen. Dette er et resultat av dårlig planlegging. I tillegg til at en slik prosess er svært tidskrevende, vil et også koste mye penger for bedriften.

Resultater av et godt smittevernrenhold

Et godt og velfungerende smittevernsrenhold vil gi gode resultater. Det er viktig å ha nødvendig med kunnskap dersom man skal utføre smittevernrenhold. Man må hele tiden holde seg oppdatert på hvilke tiltak som gjelder og regler man skal følge. I tillegg vil et bra samarbeid mellom kunden og rengjøringsfirmaet være svært viktig for å oppnå et godt resultat.

Man bør også sørge for at alle personer som oppholder seg i de gitte arealene, får det de trenger av informasjon. Dersom man finner gode løsninger, vil et godt planlagt smittevernrenhold betydelig redusere risikoen for smitte og smitteoverføring.