Kantinedrift

Hva slags kantine fungerer best for brukerne

De fleste større bedrifter i Norge har en kantine slik at de ansatte og eventuelle besøkende kunder kan finne seg et raskt og godt måltid mens de tar seg sin velfortjente 30 minutters pause.

Selv om de fleste andre land har lengre lunsj enn man har i Norge, så er norske ansatte stort sett fornøyde med den lunsjpausen de har, og grunnen til det er at man har tilgang på kantine i bedriftens lokaler og raskt kan få seg den maten man har behov for.

Mange ansatte er vant til at man kan benytte seg av kantinen som er tilgjengelig, og bygger seg opp en forventning om hvilken kvalitet de forventer på en kantine. Rimelig mat betyr at ansatte benytter seg av gode og ofte sunne måltider slik at de får et næringsrikt måltid midt på dagen.

Selv om man i lang tid har blitt vant til kantiner med god og billig mat, så er ikke dette noe man kan ta for gitt. I de senere årene har man opplevd flere perioder hvor ikke alle bransjer har utviklet seg slik ledere og aksjeholdere har forventet seg, og for å fikse på dette har man innført innsparinger flere steder.

Innsparinger betyr at man kutter på goder man anser som ikke å være viktige for bedriften, og kantinedrift er ofte offer for sparekniven. Når man tar bort kvalitet og et forventet tilbudsnivå fra ansatte som er blitt vant til at kantinen tilbyr et spesifikt utvalg til gode priser, så skaper dette misnøye i bedriften.

En kantinedrift som leverer en kantinetjeneste i henhold til ansattes forventningsnivå er viktig for fortsatt trivsel. Likevel kan man oppleve at bedriftens ledelse prioriterer annerledes enn hva de ansatte selv ville ha gjort.

Kantine

Kostnad i forhold til tilbud

Når man leverer noe i store kvanta, så vil man oppleve at selv små variasjoner forårsaker store kostnader. Med en endring til at kantinedrift tilbys av eksterne selskaper i stedet for at man har egne ansatte som driver kantinen, så har man fått større fokus på lønnsomhet og kostnader.

Når eksterne selskaper overtar en kantine som tidligere var drevet lokalt, så må man ha en helt annen fokus på kostnader. Man ser seg nødt til å kontrollere mengder av slike ting som salat som tidligere har blitt tilbudt til det kvantum man ønsker for samme pris.

Dette og mange andre endringer gjør at de ansatte får følelsen av at de blir fratatt en gode, men likevel er det ofte ønskelig for ledere som vil spare penger å sette ut driften for å få forutsigbare utgifter til kantinedriften.

Skal ledelsens eller brukernes ønsker bestemme

Når innsparingens kniv skjerpes og bedrifter ønsker eller må kutte utgifter, så vil ofte de ansattes mening om hvordan dette gjøres ha mindre betydning for prosessen. I stedet styres avgjørelsen i forhold til kroner og øre.

Dersom ledelsen i selskapet ser et potensiale for innsparing, så vil dette ofte bli valget også for kantinedrift. Selv om en valgt leverandør av kantinedrift leverer høy kvalitet med produkter i henhold til krav stilt av bedriften man leverer tjenesten til, så vil man oppleve at ansatte blir skuffet over valget man tar ved å benytte en ekstern kantine-leverandør fordi man vil oppleve en annen kvalitet på hva som leveres og begrenser man ikke hadde tidligere. Som kantine-leverandør er dette en virkelighet man må forhold seg til.

Kandtine for ansatte

Innsparing hos bedrifter

Ved innsparing hos bedrifter, så vil man ofte oppnå misnøye hos de ansatte. Spesielt gjelder dette hvis man endrer på goder som de ansatte ser på som en del av kompensasjonen for jobben de gjør. Dette gjelder for kantinedrift hvis man har tilbudt en spesielt god kantine med topp mat og godt utvalg.

Man vil ikke alltid se det samme utvalget hos en ekstern leverandør, men et utvalg tilpasset prisen bedriften er villige til å betale for tjenesten.