heve et boligkjøp

Hvordan heve et boligkjøp?

For de aller fleste av oss er et boligkjøp det største og mest kostbare kjøpet vi foretar oss. Vi kjøper leilighet eller enebolig som regel mer enn en gang i livet, men hvert boligkjøp vi foretar oss er nøye økonomisk planlagt.

De færreste av oss sitter med store midler på sparekonto og er avhengig av lån til mesteparten av huskjøpet og ofte i tillegg til blant annet BSU konto og eventuell pant i annen bolig. Boligprisene er svært høye i Norge og de fleste må dessverre strekke seg til maks grensen sin. Når man har vunnet budrunden og alt er gjort og man allerede har flyttet inn i den nye boligen, er det nok ikke mange som ser for seg å heve huskjøpet.

Hva er det egentlig som skjer når et huskjøp blir hevet? Hvis man allerede bor i den nye boligen, må man selvsagt flytte ut. Videre blir handelen hevet og i tillegg annullert slik at man får tilbake pengene man opprinnelig betalte. Man kan vel tenke seg at dette må være siste utvei etter å ha kjøpt ny bolig.

Å flytte i seg selv er en stor prosess og man har kjøpt akkurat denne boligen av mest sannsynlig mange årsaker. Kan hende man allerede har investert penger etter at man overtok og ser muligheten for å faktisk tape penger ved eventuell hevelse av boligkjøpet.

Dette er nok heller ikke lett for selgeren av boligen. Man kan vel si at det vil være nær en marerittsituasjon for en som har solgt en bolig, og ofte brukt pengene fra salget og investert i ny bolig.

Hva skal til for å heve boligsalget?

Kjøpsretten sier at mangelen skal være vesentlig og heving av et kjøp skal være en desidert unntaksregel. Hva vil det si at mangelen er vesentlig? Retten går ut ifra en helhetsvurdering og mangelen eller feilen størrelse og betydning for kjøper veier tungt. Jo større den oppdagede mangelen er for den som har kjøpt boligen, jo bedre mulighet har kjøper for at retten anser mangelen for vesentlig.

heve boligsalget

Videre vurderes mangelens størrelse i kroner og da sett opp mot kjøpesummen som ble betalt. Det er i mange tidligere tilfeller, gjort praksis i at retten eller domstolen har godkjent heving rundt en spesiell brøk. Man kan se at hvis mangelen ligger på rundt 15/20 % av hele boligens verdi har man godtatt å heve boligkjøpet. Finner man seg i en slik situasjon hvor man oppdager mangel av denne størrelsen og vurderer å få kjøpet hevet, oppsøk juridisk bistand. Det kan være enkelt å heve boligkjøpet.

Annen kompensasjon en hevelse av kjøpet

De fleste oppnår nok ikke hevelse av selve kjøpet selv om man selv kanskje føler at det er det som burde skje. Heving skal kun skje unntaksvis og man opplever oftere andre typer sanksjoner og kompensasjoner. Hva annet kan man oppnå ved mangler som ikke oppfyller hevelse?

  • Kjøper kan kunne få et prisavslag av den opprinnelige kjøpesummen.
  • Selger kan måtte bekoste utbedring av mangelen.

hevelse av kjøpet

Hvordan kan man bevise eller vise til at den nykjøpte boligen faktisk har en mangel? Man kan enkelt og forkortet forklare det med at boligen og varen som ble kjøpt, ikke samsvarte med den sannsynlige forventningen kjøpere har hatt. Hva er med på å påvirke en kjøpers sannsynlige forventninger:

  • All annonsering og alle prospekter av boligen er med på å gi en mulig kjøper forventninger.
  • Alt som blir sagt muntlig av selger og megler under visning og ved kontraktsinngåelse.

Ja det er faktisk sånn at alt en eiendomsselger sier vil være bindene og forpliktende for den som selger boligen.

Heve boligkjøpet som selger

Det er ikke bare kjøpere av boligkjøp som hever kjøpet eller ønsker å heve det. Som selger av en bolig kan også selgeren heve boligkjøpet. Hvis kjøper ved svært sen betaling ikke oppfyller vilkårene i avtalen, kan salget oppheves av selger.

Heve boligkjøpet som selger

Selger kan ikke heve salget ved for eksempel tilfeller hvor skøytet på eiendommen allerede er tinglyst. Det samme gjelder når kjøperen har overtatt skøytet eller også har flyttet inn og tatt i bruk eiendommen.

Som selger anbefales det å ta kontakt med juridiske spesialister innen dette fagfeltet. Hvis man havner i en situasjon hvor dette er realiteten, er det godt å vite at i enkelte tilfeller vil det være enkelt å heve boligkjøpet.

Lovendringer

For litt over et år siden i en artikkel av NRK, skrevet av Afteposten, skrev de at lovendringer er like om hjørnet som vil forandre bolighandel. Målet som Tor Mikkel Wara fra Frp sa var at boligkjøp skulle både bli enklere, men også tryggere for begge parter. Den nye loven skal blant annet si at mangler eller feil må ha en prislapp på 10 000 kroner eller mer for å kunne regnes som en mangel. Kjøper av boligen kan altså ikke rette noe krav til selgeren hvis feilen koster mindre

Lovendringer

Den nye loven skal være med å sikre at all informasjon gjør at både selger og kjøper er opplyste. Boligene trenger slett ikke være perfekte for å kunne selges, men det skal foreligge informasjon om det som er dårlig. Godt for alle er det at alle arealavvik inne i boligen, automatisk blir mangel og feil. Instrumenter og teknikker til å regne ut arealene innendørs, er så gode nå til dags at dette ikke behøver å være noe man krangler om.

Huseiernes Landsforbund

Generalsekretæren i Huseiernes Landsforbund Morten A. Meyer, uttalers seg i Aftenpostens artikkel at den nye loven er som en julegave. For forbrukerne er loven å regne som en julegave, og det er på tide at boligkjøp prioriteres. Dette er folks største og ikke minst den dyreste investeringen vi foretar oss.

Huseiernes Landsforbund

Meningen skal være at begge parter i en bolighandel skal være så opplyst som mulig om tilstanden til boligen. De nye reglene gjør at man bruker penger på å dokumentere feil og mangler. Det viktigste er at alle feil og mangler blir oppdaget slik at man ikke havner i konflikter etter handelen er avsluttet. Man skal slippe å betale for kostbare forsikringer når de nye reglene tilfører mye mer dokumentasjon til salget enn tidligere.

Kilder brukt i dette innlegget: