webdesigner

Har din bedrift et godt webdesign?

Et godt webdesign kommer med mange fordeler som virker positivt på din bedrift. Et bra og brukervennlig webdesign vil både heve standarden på bedriften, samt inntrykket besøkende kunder får. Nettsiden til en bedrift er ofte bedriftens “ansikt” og et godt og gjennomtenkt webdesign er viktig for å gi potensielle kunder et godt førsteinntrykk.

Hva gjør en webdesigner?

Som webdesigner jobber man mye med både innhold og layout når man skal bygge en nettside. En webdesigner bruker ulike elementer som tekst, farge, bilder og lignende for å lage en nettside. For å klare å utvikle en brukervennlig nettside må alle de ulike elementene bli brukt riktig, klarer man dette vil man få en profesjonell og brukervennlig nettside. Man må også passe på å sette sammen designet slik at det passer til riktig målgruppe, for å klare dette er det nødvendig å ha god kunnskap rundt digital markedsføring. Derfor er det sterkt anbefalt å bruke profesjonelle webdesignere dersom man vurderer å starte opp en nettside.

Profesjonelle webdesignere

web-designere

Dersom man vurderer å starte opp en nettside er det anbefalt å bruke profesjonelle webdesignere for å få best mulig resultat. Profesjonelle webdesignere sitter på mye kunnskap om webdesign og hvordan man skal lage en nettside som er brukervennlig.

En profesjonell webdesigner har også mye kunnskap om søkemotorer og hvordan de leser siden. Ved å bruke en profesjonell webdesigner vil man øke brukervennlighet og rangeringen hos søkemotorene.

Ha en plan

Det er en del punker man bør tenke nøye gjennom før man starter å designe eller re-designe en nettside. Man bør ha en klar plan med ulike mål og målsetninger for at resultatet skal bli så bra som mulig. Blant annet er det viktig å være klar over hvilken målgruppe man ønsker å nå ut til på nettsiden. Målgruppen vil påvirke det visuelle man ser på siden, som for eksempel farger og design.

Man bør også tenke over hva man ønsker å oppnå med nettsiden. For eksempel om man ønsker å øke kundeaktiviteten, øke salget eller øke interessen. I tillegg bør man tenke nøye gjennom hvordan man kan gjøre nettsiden så brukervennlig som mulig. En brukervennlig nettside vil øke rangeringen i Google, som igjen vil føre til flere besøkende.

Godt webdesign gir økt brukervennlighet for bedre resultater

Et profesjonelt webdesign gir mange fordeler til nettsiden din. Et oppdatert og godt webdesign som lever opp til dagens standard, er avgjørende for at nettsiden skal gi ønsket resultat. Har man en nettside med et dårlig webdesign, kan man risikere å miste mange besøkende og potensielle kunder. Et godt webdesign vil øke brukervennligheten på nettsiden og økt brukervennlighet bidrar til økt synlighet og flere konverteringer.

brukervennlighet

Hvilken rangering nettsiden din har hos søkemotorene innebærer at man stadig følger de nyeste trendene innenfor webdesign.

Er nettsiden din enkel å navigere seg i for besøkende, vil brukervennligheten øke. Brukervennligheten til en nettside har mye å si på rangeringen hos søkemotorene. Har man en nettside med et mindre bra webdesign som er uorganisert bygd opp, vil brukervennligheten på siden minske. Dette vil redusere rangeringen hos søkemotorene og gi mindre synlighet og færre besøkende på nettsiden.

Har man en nettside som man jevnlig oppdaterer i tråd med de siste trendene innen webdesign, vil dette føre til høyere brukervennlighet. Høy brukervennlighet på en nettside, vil gjøre besøkende av nettsiden fornøyde. Fornøyde brukere vil i mange tilfeller returnere til samme nettside dersom de sitter igjen med en positiv opplevelse fra forrige besøk. Er de svært fornøyde kan de også tipse om nettsiden til venner eller bekjente. For å få best mulig resultat av nettsiden, bør man prioritere webdesign høyt når man vurderer ulike investeringer som er tilknyttet oppbygningen av en ny nettside.

Growth-Driver Webdesign

For å oppnå et optimalt webdesign er det viktig å kontinuerlig designe og redesigne nettsiden man jobber med. Denne typen utvikling blir ofte kalt for “Growth-Driver Webdesign” eller “GDD”. Ved bruk av GDD innebærer det at man har en nettside som alltid utvikler seg i takt med hvordan kundene oppfører seg. For å til dette krever det at man jevnlig analyserer hvordan besøkende på siden bruker siden, hvor lenge de er inne på siden og hvilke tjenester som blir mest og minst benyttet.

Growth-Driver Webdesign

Benytter man seg av GDD vil man ha en nettside man stadig kan utvikle etter behov og i takt med kundene. Man vil kunne se en raskere vekst i antall besøk på nettsiden.

Det er mange fordeler dersom man velger å benytte seg av GDD:

  • Bedre resultater. En nettside som har tilpasset design etter erfaringer gjort av brukerene på siden, vil gjøre at nettsiden blir tilpasset riktig målgruppe.
  • Man vil ikke være låst til kun et design og man har hele tiden mulighet til å forbedre og tilpasse nettsiden.
  • Nettsiden blir tilpasset kundens ønsker.
  • Webdesignet blir forbedret stegvis, basert på analyser som blir gjort.
  • Økonomisk smart. Ved å bruke GDD, kan man fort spare seg for unødvendige kostnader tilknyttet design av nettsiden. Man har muligheten til å gjøre små justeringer og deretter teste ut hvilken effekt de har på nettsiden.

Tilpass nettsiden til alle skjermstørrelser

For å få et bra webdesign med høy brukervennlighet, er det viktig at designet er tilpasset alle ulike typer skjermstørrelser, inkludert mobiler og nettbrett. I dag bruker flere og flere enten mobil eller nettbrett dersom man ønsker å besøke en nettside. Er ikke nettsiden tilpasset disse enhetene kan man risikere å miste mange besøkende.

Øk synligheten til nettsiden

Ved oppbygning av en ny nettside er det viktig at man tar i bruk søkemotoroptimalisering eller “SEO”, i webdesignet. Søkemotoroptimalisering vil gi økt synlighet, flere treff og flere besøkende på nettsiden. SEO handler om at man er synlig på nettet og at man har relevant innhold tilpasset målgruppens etterspørsler. Ved bruk av søkemotoroptimalisering tilrettelegger man innhold og tekniske løsninger for at nettsiden skal få høyere rangering i en søkemotor.

Ofte blir disse resultatene referert til som organisk trafikk. Dersom man ikke benytter seg av de siste trendene innenfor webdesign, kan brukere av nettsiden oppleve siden som lite brukervennlig. Dette blir plukket opp av søkemotorene, og det vil kunne påvirke rangeringen til nettsiden. Ved å bruke de siste trendene innen webdesign, så kan dette påvirke søkemotorene positivt og man kan få høyere rangering.